Rok 2012

Silvester 2012

Mikuláš 2012

Úcta k starším 2012

Futbalový turnaj 2012

Práca v obci za rok 2012

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2012

Stavanie maja 2012

Comments are closed.