Školstvo

     V minulosti existencia ľudovej školy na vidieku súvisela s farami a cirkvou. V našej dedine až do roku 1918 sa praktizovala často iba 3-4 ročná dochádzka cez zimné mesiace. Až po vzniku ČSR v roku 1918 v tomto smere dochádza k pozitívnej zmene. Zavedením 8- ročnej povinnej školskej dochádzky a prísnejšími opatreniami voči rodičom, ktorých deti zanedbávali vzdelávanie sa dosiahla postupne vyššia úroveň  vzdelávania. Podľa rozličných „ Soznamov obci“ vydaných po roku 1918 mladí ruskovčania sa vzdelávali na štátnej, nie cirkevnej ľudovej škole. V rokoch 1923-1937 na škole vyučovali Vojtech Igaz, Ján Schlesinger a Vlasta Sejáková.
Neskôr riaditelia školy: p. Vlk, Tajtak, Kľukňavský, Zima, Ludvig, Virčík a Karpaty.

Comments are closed.