Samospráva obce

OBECNÝ ÚRAD
 
Ruskovce 52
072 42 Úbrež

tel. :  + 421 056 / 652 23 51


e-mail : ruskovce@post.sk

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    7.30 – 15.30

Streda :    7.30 – 15.30 v párny týždeň

Streda :    7.30 – 11.30 v nepárny týždeň

Štvrtok :   7.30 – 11.30

Piatok :    7.30 – 11.30


 
 

Comments are closed.