Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Ruskovce
 • Sídlo: Ruskovce 47
 • Štatutárny zástupca: p.Anna Ohradzanská
 • IČO: 00325741
 • DIČ:2020752382
 • Bankové spojenie: IBAN: SK18 0200 0000 0000 3222 8552
 • Telefón: + 421 56 652 23 51
 • E-mail: ruskovce@post.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk  

——————————————————————————————————————–

Výzva na predkladanie ponuky – „Rekonštrukcia strechy Domu smútku Ruskovce. “

Comments are closed.